Tag Archives: passcode iphone

Vấn đề bảo mật passcode ở ipad mini

Quên password ở ipad mini – Phương án giải quyết ipad chưa được an toàn, nếu như vài năm thời gian trước, máy tính cùng những thiết bị lưu giữ trở nên mục đích hàng đầu của hacker thì ngày nay thiết bị di động lại đang trở nên miếng mồi ngon cho hacker. Lý do chủ yếu có nguồn …

Read More »