Tag Archives: phương pháp thiền

Tịnh Thiền – Giải Pháp Chữa Bệnh Không Dùng Thuốc

Lúc Luyện Thiền nhất thiết hiểu tới số cách thức sau đây. – Đừng nên mong đợi ngồi thiền sẽ đạt kết cục như thế nào, cộng với không nên bận tâm quanh bạn đã và đang diễn ra chuyện gì, phải làm cho cảm xúc mãi mãi không căng thẳng..Toàn bộ cái gì Thiền Định muốn biểu lộ đến …

Read More »